Fruktträdsbeskärning Värmdö


Vi beskär träd  på Värmdö i Nacka och hela Stockholms län

Beskärningstekninker jag använder:

-Uppbyggnadsbeskärning av unga träd.

-Kronhöjning tar bort de lägsta grenarna.

-Underhållsbeskärning tar bort dött , skadat, svagt och felväxande.

-Kronglesning glesar ut hela kronan max 15% av kronvolym.

-Kronreduktion minska ner kronans storlek (Ej genom toppkappning).

-Kronrenovering av skadade träd eller undermållig beskärning.

-Hamling

-Frombeskärning

-Formklippning

-Vetraniserg för att hjälpa den biologiska mångfalden.

-Toppkapning kan användas ibland om det är ända möjligheten att rädda trädet.


Som klättrande arborist kan vi ta oss ann alla storlekar på träd. Vi jobbar alltid med säkerhet och följer de lagar och föreskrifter som gäller för arbetet.


Fruktträdsbeskärning : Vi beskära fruktträd så det ska vara vackra,lättskötta och ge rikligt med frukt annars som ovan. Att beskära mitt under den så kallade JAS(Juli, augusti och september) perioden kan vara mer problematiskt då träden kan vara fulla av frukt. Jag börja beskära frukt under vintern och vårvintern beroende på väder fram till knopsprickning sen efter blommning börjar jag att beskära fruktträden igen fram till lövfällning.

Prunus beskärs ofta under sommaren för att undvika gummiflöde men lättare underhållsbeskärning går att göra året om.


Tidpunkt för trädbeskärning: Tidpunkten för när man beskär träd har inte lika stor betydelse som mängden man beskär och olika träd har olika tolerans nivåer för hur mycket man kan ta ur kronan. De flesta friska träd kan du beskäras året om medan äldre eller svaga träd kan tidpunkt vara av större betydelse. Savande träd som tex björk brukar man beskära under sommaren men det går att beskära andra tider på året också då savflödet inte påverkar trädet hälsa nämnvärt utan det är beskärnings mängden och trädets hälsa som är avgörande.


Vi följer SIS-standarden i Trädvård


 För beskärning av skyddsvärda träd kan det krävas samråd med länstyrelsen.

 

Vi kan ordna borttransport av grenar efter beskärning eller flisning på plats. 


Rutavdrag 50 % på arbetskostnad se skatteverket.se för mer information


Kontakta oss direkt.

Fyll i formuläret nedan så svarar vi så snart vi kan.